Exchangenet

De meest doelgerichte en efficiënte besteding van recruitmentuitgaven

Met de unieke assessment & matching software van Exchangenet meet, combineert en matcht u de gevraagde en geboden skills en competenties tussen vacature en sollicitant. Op eenvoudige, maar doordachte wijze bepaalt u de gevraagde skills en competenties in de vacature. De techniek doet daarna voor u het werk: alleen de best passende sollicitanten op zoek naar een andere baan worden zichtbaar.

 • Bespaart tijd en geld in recruitmentuitgaven
 • Bespaart aanzienlijke kosten door voorkomen van mismatches

Ontwikkeling Personeel & Talentmanagement

De assessment & matching software binnen uw bedrijf ingezet bij eigen medewerkers laat zien wie toe is aan promotie en hoe en waarin personeel het beste is te ontwikkelen.

 • Verhoogt percentage medewerkers dat succesvol doorgroeit in functie en binnen bedrijf
 • Biedt effectieve en gerichte inzet van opleidings- en trainingsbudgetten
 • Verhoogt de winstbijdrage per personeelslid

Soft, domein en hard skills

De techniek van Exchangenet combineert soft, domein en hard skills:

 • Soft skills: persoonlijke en sociale vaardigheden die bepalen wie je bent of zoekt. Met zicht op de soft skills wordt inzicht verkregen in de manier waarop een persoon zich in verschillende (werk)situaties zal gedragen en hoe hij/zij het beste is te managen;
 • Domein skills: een combinatie van functiegerelateerde kennis en ervaring;
 • Hard skills: vaardigheden die geleerd kunnen worden door bijvoorbeeld opleidingen en cursussen.

Exchangenet bij instroom – doorstroom – uitstroom van personeel

Helpt u bij:

 • Managen kwaliteit instroom
 • Ontwikkelen medewerkers (talentmanagement en successionplanning)
 • Inrichten bedrijf voor de juiste persoon op de juiste plek
 • Bewaken opbouw personele bezetting / skills management
 • Personele beoordelingscycli

Wat zeggen klanten?

“Het subjectieve objectief en zichtbaar gemaakt”, “De perfecte toepassing om de diversiteit in onze personele bezetting te managen”, “Geweldig instrument voor zowel werving & selectie als voor de ontwikkeling van onze medewerkers”.

Werken aan de verbetering van uw bedrijf en personeel is nog nooit zo makkelijk gemaakt.